يکي از مهم ترين آيتم هاي سنجش میزان یادگیری و ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان، شرکت در آزمونهای آزمایشی (Mock Tests) است.

يکي از مهم ترين آيتم هاي سنجش میزان یادگیری و ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان، شرکت در آزمونهای آزمایشی (Mock Tests) است.

چرا دانش آموزان بايد در آزمون‌های آزمایشی شرکت نمايند؟

چرا دانش آموزان بايد در آزمون‌های آزمایشی شرکت نمايند؟

 • آشنایی دانش آموزان با نوع، تعداد و روند سؤالات
 • آگاهي دانش آموزان از وضعیت خود در مقایسه با سایر رقبا
 • مدیریت زمان و کنترل اضطراب و استرس
 • مطالعه و برنامه ریزی هدفمند براساس
 • سرفصل هاي آزموني
 • پيدا كردن نقاط ضعف و قوت
 • يادگيري اصول صحيح تست زني
 • خلاصه برداري نكات
 • افزايش درصد و تراز
 • آشنایی دانش آموزان با نوع، تعداد و روند سؤالات
 • آگاهي دانش آموزان از وضعیت خود در مقایسه با سایر رقبا
 • مدیریت زمان و کنترل اضطراب و استرس
 • مطالعه و برنامه ریزی هدفمند براساس
 • سرفصل هاي آزموني
 • پيدا كردن نقاط ضعف و قوت
 • يادگيري اصول صحيح تست زني
 • خلاصه برداري نكات
 • افزايش درصد و تراز

یکی از دغدغه های اصلی هر دانش آموز و به ویژه داوطلب آزمون ورودی مدارس برتر، انتخاب آزمون آزمایشی مناسب و شرکت در آنها می باشد. قبل از ثبت نام و شرکت در هر آزمون آزمایشی، دانستن ویژگی های مثبت و منفی هر آزمون و متناسب بودن یا نبودن آن با توجه به نیازهای تحصیلی هر فرد ضرورت بسیار زیادی دارد.

آزمون ها انگيزه اي به دانش آموزان مي دهند تا مباحث را بخوانند و ياد بگيرند.
نمره هاي هر آزمون،‌ بازخوردي براي تعيين ميزان كارايي تدريس استاد فراهم مي كند.
نمره هاي هر آزمون ، معياري براي دانش آموزان فراهم مي كنند، تا بر پايه آن بتوانند ميزان موفقيت درسي خود را بسنجند.

 • برنامه‌ریزی جامع و نظم بخشیدن به مطالعه دانش آموز
 • سنجش و ارزیابی مباحث مطالعه شده و مشاهده نقاط ضعف و قوت
 • ارزیابی میزان پیشرفت هر آزمون نسبت به آزمون قبلی
 • آماده‌سازی رواني و فیزیکی جهت حضور در جلسه آزمون
 • تمرین مهارت مدیریت جلسه آزمون و اختصاص زمان به هر سوال
 • مطالعه و مرور هر مبحث برای تسلط بر مباحث
 • آشنایی با انواع سوالات قابل طرح از یک مبحث
 • افزایش اطلاعات علمی لازم برای حضور در جلسه آزمون اصلی
 • مقایسه سنجش علمی دانش آموز با خود و دیگران
 • آشنایی با دام آموزشي در سوالات تستي
 • شبیه سازی شرایط جلسه آزمون