دوره ها

دوره‌های آموزشی استعداد تحلیلی، به عنوان یکی از مهم‌ترین دوره‌های آموزشی در حوزه توانبخشی شناختی، با هدف تقویت و بهبود توانایی های شناختی و تحلیلی فرد ارائه می‌شوند. این دوره‌ها شامل مباحثی همچون توجه، حافظه، استدلال و حل مسئله می‌شوند و با استفاده از تمرینات و تکنیک‌های مختلف، فرد را در بهبود توانایی‌های شناختی خود یاری می‌کنند.

نمایش دادن همه 4 نتیجه