ویژگی های آزمونهای آکادمی آی کیو

 • طراحی سوالات توسط اساتید مجرب تیزهوشان و المپیادها
 • ارائه پاسخ تشریحی جامع برای تمامی سوالات
 • برخورداری از قوی ترین و پرجمعیت ترین جامعه آماری شرکت کنندگان
 • صدور کارنامه تحلیلی شامل اطلاعات آماری و بررسی عملکرد دانش آموز در مباحث آزموني
 • کیفیت مطلوب بستر مجازی برگزاری آزمون ها
 • رعایت استاندارد جهانی در متن اصلی و گزینه های سوالات
 • رعایت توزیع نرمال و پراکندگی سؤالات
 • قراردادن دام آموزشي یا تله هاي تستی 
 • انطباق با مشابهت بالا با آزمون اصلی
 • تغییر و تدوین سوالات جدید
 • محاسبه ضریب دشواری و ضريب تميز سوالات
 • دفترچه ی پاسخ‌نامه ی تشریحی
 • کارنامه الکترونيکي منحصر به فرد 

ویژگی‌های کارنامه های آزمون

 • کارنامه‌های الکترونيکي پس از هر آزمون در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد. این کارنامه ها به نوعی نقش مشاور را نیز بازی می کند. بخشی از اطلاعاتی که در این کارنامه ارایه می گردد به شرح ذيل است:
 • رتبه داوطلب در مقایسه با دیگر شرکت کنندگان در هر درس و همچنین در کلیه دروس مشخص می‌شود.
 • تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان به طور واقعی محاسبه می‌شود.
 • درصد دانش آموزانی که به هر سؤال پاسخ صحیح داده‌اند، مشخص می‌شود.
 • به دانش آموز اعلام می‌شود که در کدام سؤال در تله تستی گرفتار شده است.
 • نمودار میزان پیشرفت دانش آموز در آزمون های متوالی اعلام می شود.
 • نمودار فاصله داوطلب تا سطوح مطلوب که نشان می دهد داوطلب چقدر باید تلاش کند.
 • در هر مبحث به تفکیک: درصد جوابدهی دانش آموز، میانگین نمرات خام شرکت کنندگان ( در شهر، استان)، بالاترین درصد کسب شده، درصدهای نفر اول و همچنین اعلام اسامی سه نفر اول رشته انتخابی داوطلب از جمله اطلاعاتی است که در کارنامه های دپارتمان به رویت دانش آموز می رسد.